Criteris d’avaluació Batxillerat

Els criteris generals d’avaluació de batxillerat, que consten en el Projecte Educatiu de Centre són:

Criteris d’avaluació