Dinàmiques

Un dia a la setmana, els alumnes de cada grup, amb el seu tutor realitzen dinàmiques. Aquestes estan triades, pautades i adaptades per a cada nivell de l’ESO (1r, 2n, 3r i 4t). 

Les dinàmiques en sí mateixes són un mitjà per aconseguir el bon funcionament d’un grup en tots els sentits. Són activitats pensades perquè el grup sigui capaç d’avançar en la seva cohesió, en l’autonomia, en la presa de decisions, en la resolució de conflictes, en la cooperació… i, al mateix temps, els alumnes de manera individual millorin la seva autoestima i el benestar emocional.