DOCUMENTACIÓ

En aquest espai trobareu documentació que us donem i us demanem al llarg del curs:

Material ESO

Material Aula Viva

Justificants

Permís de sortida

Autorització sortides

Autorització Sortides. Servei Comunitari

Autorització d’ús de dades electròniques

Autorització d’ús de recursos digital menors de 14 anys

Autorització d’ús de recursos digital majors de 14 anys

Autorització per falta de professorat (només 3r i 4t d’ESO)

Formulari de sol·licitud de parking de bicicletes