Equip docent de Batxillerat

L’equip docent de batxillerat està format pel professorat que imparteix matèries comunes i de modalitat, formen part del professorat els/les tutors/es de grup i personals, la coordinadora del nivell.

Tasques corresponents als ED, són principalment:

▪ Fer el seguiment de l’aprofitament acadèmic dels/les alumnes individuals, i decidir i organitzar actuacions encaminades a fer-los evolucionar positivament.

▪ Fer el seguiment de les dinàmiques dels cursos corresponents, i decidir i organitzar actuacions adreçades a millorar-les.

▪ Revisar les sortides de cada nivell a l’inici de curs.

▪ Col·laborar en l’organització d’aquelles activitats especials que estiguin adreçades als seus grups-classe (conferències, actes, sortides…).

▪ Realitzar les avaluacions trimestrals. I la preavaluació a 1r batxillerat durant el primer trimestre.

 

Pots veure la nostra oferta formativa en el següent enllçaç https://inspuig.org/wp/linstitut/oferta-formativa/

 

BATXILLERAT.