Escola Verda

El projecte d’escola verda és una xarxa de diferents centres educatius de Catalunya que ens comprometem en la sostenibilitat mediambiental en el funcionament del centre d’una forma integral i amb el compromís d’educar els alumnes en el respecte al medi ambient i en la consciència de viure en un món que ens cal cuidar entre tots.

És un projecte de centre on participa tota la comunitat educativa: alumnat, professorat, famílies i personal laboral no docent.

Es tracta de donar resposta des de l’institut i al nostre nivell al gran repte mediambiental que tenim davant com a societat.

Afecta tant al currículum, com a la gestió diària del centre. Participem en accions concretes en molts nivells com són:

  • El projecte arbre, on els alumnes de segon d’ESO van a plantar un arbre al turó proper al centre, amb l’ajuda dels alumnes de quart.

  • Dos horts escolars ecològics, dels que en tenen cura els alumnes de l’AULA VIVA i el projecte Èxit.

  • Projectes tecnològics amb materials reciclats.

  • Un projecte sobre reciclatge a tercer d’ESO, en el qual els alumnes analitzen el grau de reciclatge que es du a terme al nostre entorn i dissenyen una campanya per a millorar-lo.

  • Diferents campanyes per la millora de gestió de residus, conscienciació, un blog, ….