Èxit

Projecte ÈXIT

L’ÈXIT és un projecte singular que combina el treball escolar amb estades formatives en empreses. D’aquesta manera es possibilita un espai educatiu adaptat a les necessitats de l’alumnat, on l’aprenentatge resulta més atractiu i motivador. Permet millorar el nivell educatiu a través de l’assoliment de les competències bàsiques, el desenvolupament de competències laborals i la possibilitant de l’acreditació de l’ESO.

Es tracta de crear un espai educatiu que s’adapti a les característiques dels alumnes, afavoreixi l’assistència al centre, on desenvolupin la seva maduresa personal, millorin els seus hàbits i comportaments i retornar-los una imatge positiva d’ells mateixos.

El projecte s’emmarca dins el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Mataró.

Un dels punts capdals del projecte Èxit és la realització d’estades a empreses on els alumnes desenvolupen els seus interessos professionals.

Tornar