Família de serveis socioculturals i a la comunitat

CFGM Atenció a persones en situació de dependència

L’alumnat que cursa el cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a Persona en Situació de dependència adquireix els coneixements necessaris per atendre, en la vida diària, persones i col·lectius amb necessitats especials de la salut física, psíquica i social i tenir-ne cura, tot aplicant les estratègies i els procediments més adequats per mantenir-ne i millorar-ne l’autonomia personal i les relacions amb l’entorn”.

GUIA ALUMNAT

CFGS Integració Social

La finalitat del  CFGS d’ Integració Social és la formació de professionals que intervenen amb col·lectius, en situació social desfavorida, tot potenciant les capacitats personals de cadascun dels membres. L’objectiu  de la intervenció és la millora i transformació de la realitat social, així com el desenvolupament de les potencialitats individuals.

Els diferents Mòduls Professionals combinen teoria i pràctica. A partir de l’estudi de les necessitats específiques de les persones i/o col·lectius, es planifica la intervenció social. Les metodologies aplicades varien segons el context i l’àmbit. Per això, des de la perspectiva que cada mòdul  ofereix, apliquem estratègies educatives diverses – teatre social, dinàmica de grups, elaboració de projectes, investigació social, treball cooperatiu…

GUIA ALUMNAT

CFGS Educació Infantil

Aquests estudis tenen per objectiu formar tècnics capaços de dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d´atenció a la infància en el primer cicle deducació infantil en l´àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre amb especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i famílies.

GUIA ALUMNAT