Import del curs actual

IMPORT DEL CURS 2021-22 ACORDATS PEL CONSELL ESCOLAR SOBRE LES APORTACIONS VOLUNTÀRIES DE LES FAMÍLIES
Aportacions per a programes educatius
80 €/alumne
Llicències digitals
1r ESO 47 €
2n ESO 48 €
3r ESO 49 €
4rt ESO 50 € (62 € si fan optativa FQ i biologia)
Activitats complementàries
1r ESO 40 €
2n ESO 50 €
3r ESO 48 €
4rt ESO 28 € (38 € si fan l’optativa FQ i biologia)
CICLES FORMATIUS de ISO, EI i 2n APSD 40 €/alumne
CICLES FORMATIUS de 1r APSD 20 €/alumne
CICLES FORMATIUS 1r PICC 41 €/alumne i 2n PICC 42 €/alumne
BATXILLERAT es paga en funció de les activitats no hi ha un preu únic
Quota AMPA: 15 € cada curs