In&Out art (Projecte AraArt)

IN&OUT art és un  projecte artístic i educatiu que sorgeix de la necessitat de proporcionar la cooperació entre la família i el centre educatiu. Entenent-los com agents de socialització necessaris i complementaris. L’objectiu és potenciar les influències educatives entre la família, el centre educatiu i l’entorn. Propiciar la seva convergència mitjançant canals de comunicació i d’acció coordinada. Amb la finalitat de fomentar el pensament crític, el desenvolupament emocional i social de l’alumnat. Responent a les característiques socioculturals del nostre barri i la manca d’identitat com a col·lectiu (alumnat, docents, famílies i veïns), proposem l’art com a eina vehicular integradora per visibilitzar, comprendre i treballar les diferents realitats existents que ens uneixen.

Aquest projecte inclou diverses iniciatives vinculades amb les diverses matèries que es cursen al centre. Per veure’n alguns exemples visiteu el Sites del projecte: