Laboratori de transformació educativa

El Departament d’Educació impulsa iniciatives de col·laboració, de corresponsabilització i de treball conjunt entre els diferents agents i actors educatius amb l’horitzó comú de canvi educatiu que parteix d’una concepció inclusiva i orientadora de l’educació i que ha de comportar una transformació global del sistema educatiu.

Aquest procés planificat es fonamenta en un aprenentatge centrat en l’alumne que implica canvis significatius en els projectes educatius dels centres que afecten les pràctiques i metodologies docents, l’organització i el funcionament dels centres.

Un dels projectes ens els quals ens hem adherit com a centre és el Laboratori de Transformació Educativa. Entre d’altres accions, hem recollit del claustre les següents reflexions pedagògiques.