Les Ciències Socials en anglès

Les Ciències Socials en anglès és un projecte que ofereix el poder cursar l’assignatura en llengua anglesa durant els 4 cursos de l’ESO.

Es treballen tots els continguts de Ciències Socials en anglès i amb  metodologies AICLE que incideixen principalment en la comprensió oral i l’expressió escrita.