Aula d’Acollida

L’aula d’acollida és l’espai on els alumnes nouvinguts assoleixen els coneixements bàsics de la llengua catalana, així com el suport emocional necessari per tal d’incorporar-se al més aviat possible a l’aula ordinària i el nou entorn d’acollida. L’objectiu és que aquests alumnes puguin gaudir de totes de les experiències i els aprenentatges compartits amb la resta de companys del centre al més aviat possible. Les activitats d’ensenyament-aprenentatge es porten a terme des d’un enfocament intercultural. Així, es valora la cultura d’origen i la d’acollida.

Per dur a terme aquesta tasca disposem d’un equip de professionals integrat per: la tutora i professora d’aula d’acollida, Genoveva Mosull; la professora Loreto Lledó; la coordinadora LIC  del centre, Eugènia Monforte, i el suport de l’assessora LIC Núria López Viles, que ens visita periòdicament.

Es compta amb el tutor de l’aula ordinària, així com els professors de les matèries que l’alumne nouvingut fa amb el grup-classe. També, si és necessari, el departament d’Orientació i l’EAP hi col·laboren.

Els alumnes de l’aula d’acollida disposen d’altres recursos del pla educatiu d’entorn. Això suposa l’elaboració d’un itinerari personalitzat que permeti a cada alumne assolir gradualment els objectius educatius.

Tant els alumnes d’acollida com la resta d’alumnes que necessitin suport lingüístic trobaran eines, recursos i activitats diverses al nostre Moodle que és obert per tal d’assolir els coneixents bàsics en llengua catalana i coneixement de l’entorn educatiu.

aulaacollida3r

Taller d’escriptura xinesa

Seguin el model intercultural del nostre centre, enguany, dins dels tallers duts a terme durant la diada de Sant Jordi, els alumnes de l’Institut Puig i Cadafalch han pogut fer un tastet de l’escriptura xinesa. Com sempre aprenent tots de tots.
Gràcies als alumnes i professors per fer-ho possible.
Geni Mosull
Tutora Aula d’acollida