Aula Viva

foto2r

foto1r

SIEI (Suport integral a l’educació inclusiva)

La SIEI en el nostre centre es l’Aula Viva. Constitueix un recurs per aquell alumnat que per a les seves característiques personals necessiten un suport més individualitzat en el seu aprenentatge i un seguiment acurat en el seu desenvolupament i creixement integral.

Actualment gaudeixen d’aquest recurs 20 alumnes dels diferents cursos d’ESO fent matèries tant a l’aula ordinària com en grups de diversitat i en l’Aula Viva.

Es treballa competencialment totes les matèries a partir de tallers, projectes…en grups molt reduïts i amb molt suport tant professional com material.