Llengues estrangeres

Departament de Llengua Anglesa

Dia a dia l’anglès esdevé més important en la nostra societat. És la llengua més utilitzada en els diferents àmbits de la vida social, cultural i econòmica. És la llengua dominant en el món dels negocis, del món científic, en moltes de les produccions artístiques (cinema, literatura i la música) i també és la llengua predominant a Internet.

Des del departament d’anglès ens hem plantejat l’objectiu que els alumnes assoleixin una ferma competència comunicativa, a través de l’adquisició de les competències bàsiques (comunicació oral, comprensió lectora, expressió escrita i dimensió literària). A aquest objectiu hi volem arribar a través de la pròpia matèria d’anglès, l’ús diari de les noves tecnologies a l’aula i el projecte Global Scholars.