Llengues estrangeres

Departament de Llengua Anglesa

Des del departament d’anglès ens hem plantejat l’objectiu que els alumnes assoleixin una ferma competència comunicativa, a través de l’adquisició de les competències bàsiques (comunicació oral, comprensió lectora, expressió escrita i dimensió literària). A aquest objectiu hi volem arribar a través de la pròpia matèria d’anglès, l’ús diari de les noves tecnologies a l’aula, les classes telemàtiques i els projecte internacionals  Global Scholars i ERAMUS +.