Música

musica

El llenguatge musical, tocar un intrument, cantar,… És a dir, fer música:

Ens ajuda al desenvolupament de la persona, augmenta l’inteligència, psicomotricitat i creativitat., millora el llenguatge, la memòria, la conducta, l’inteligència espaial i la capacitat d’atenció.

Ens relaxa, eliminant les tensions quotidianes, amb la pràctica dels instruments, sobretot els de vent o el cant, buidem el cos dels nervis acumulats amb la tècnica de la respiración i és una forma d’expressió que apropa a tots aquells que participen d’un grup instrumental, coral i s’aprèn a treballar en equip i a respectar el compromís del grup a través de l’assistència als assaigs i concerts.

Per aconseguir tot aixó el departament utilitza la pràctica instrumentals amb flauta dolça i percussió, per interpretar un repertori anual en l’ Audició de Nadal i en el Concert per a les famílies.

Com extra-escolar i de forma voluntaria ha possat en marxa la Coral del Puig i Cadafalch, constitüida aquest curs 2015-2016, participant en les nadales a m1tv Mataró i a la Trobada de Corals d’Educació Secundaria.