Llicències llibres digitals

LLICÈNCIES DIGITALS
Instruccions sobre les llicències digitals:
  • L’assignatura de català fan servir llibre digital i quaderns, la matèria de castellà  llibres digitals i la matèria d’anglès un workbook i un webbook. Tot això ho  proporcionarà el professorat. 
  • Fer el pagament de les llicències a traves d’un caixer automàtic de “la Caixa”.  Abans del dia 1 de setembre.  
  • Lliurar el resguard del pagament de les llicències digitals al tutor el primer dia de  l’entrevista personal al mes de setembre 2020.  
Recordeu que si no es fa el pagament de les llicències digitals el/l’alumne/a no pot  utilitzar els llibres en el seu ordinador.  

Quantitat a pagar per cursos:

1r d’ESO 41€

2n d’ESO 42€

3r d’ESO 43€

4t d’ESO 44€

Instruccions per a fer el pagament de llicències digitals: 
Amb targeta o llibreta de “La Caixa” o targeta d’altres entitats  
(No us cobraran comissió)  
Clicar icones:  
1.“Pagaments, impostos i devolucions ”  
2. Aleshores es pot escollir ”operar sense codi barres” 
3. ”Col·legis i matrícules” o “Comunitats de veïns”  
4. Amb codi entitat. CODI ENTITAT: 0377711 (us apareixerà LLICÈNCIES DIGITALS
5. Introduir el codi us apareixerà INS JOSEP PUIG I CADAFALCH i LLICÈNCIES DIGITALS 
6. Cliqueu “continuar”  
7. Introduir la informació:  
  •  Quantitat (41€, 42€, 43€ o 44€ en funció del curs) 
  •  Nom i cognoms de l’alumne/a  
  •  Curs  
  •  Llicències digitals 
Per LÍNIA OBERTA si teniu compte a “La Caixa” 
Comptes/ Transferències /Altres pagaments /Fer un pagament a tercers o un  pagament a empreses/ Seleccionar “a una entitat (Pagament a tercers)”/ Introduir  codi de l’entitat CODI ENTITAT: 0377711 (us apareixerà Llicències digitals) / Introduir  l’import Quantitat  (la que toqui per curs) / Introduir el remitent NOM i COGNOMS de l’alumne/a i Curs (1rESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO)