Matèries optatives 4t ESO curs 2021-22

El proper curs (2021-22), l’alumnat de 4t d’ESO cursarà, a part de les matèries obligatòries, tres matèries optatives específiques a triar entre les següents:

Filosofia

Economia

Educació Visual i Plàstica

Tecnologia

“Ecce Romani” (Llatí de 4t)

Música

Biologia i geologia

Física i química

Informàtica

Francès

Aquí hi ha la descripció de cada matèria optativa perquè l’alumnat pugui fer la tria amb tota la informació necessària.