Missió, Visió i Valors

MISSIÓ.

La raó de ser de l’Institut Josep Puig i Cadafalch és educar el nostre alumnat, perquè els permeti:

  • viure i conviure en una societat dinàmica, complexa i diversa,
  • integrar-se en un procés de formació contínua
  • conèixer-se i desenvolupar les seves habilitats socials de manera eficaç i
  • satisfactòria; és més, i fer-ho en el marc d’una comunitat educativa, que aculli, integri i reforci els diferents agents que intervenen en el procés d’ensenyament-aprenentatge: alumnat, famílies, administració, professorat i empreses.

VISIÓ.

L’Institut Josep Puig i Cadafalch vol ajudar a créixer ,en benestar i dignitat, l’alumnat del nostre centre i s’orienta a oferir-se com a espai de desenvolupament personal, educatiu, professional i comunitari per tal de poder assolir els seus objectius satisfactòriament i arran d’això esdevenir un referent educatiu a la ciutat de Mataró.

VALORS.

Cal aconseguir la implicació activa de l’alumnat fomentant la seva autonomia i responsabilitat, basant totes les actuacions en el respecte i la col·laboració entre tothom.

Els nostres valors de referència són:

Convivència: promoure la millora col·lectiva a través del reconeixement de l’altre i la gestió dels conflictes de manera activa i igualadora, oferint un model de desenvolupament de la vida al centre basat en el respecte a les persones i l’espai.

Autonomia: volem aconseguir persones lliures i per això han de ser capaces de pensar, decidir i dur a terme les actuacions adequades per a resoldre qualsevol situació, millorant així no només l’autopercepció de l’alumnat sinó també la de tota la comunitat.

Responsabilitat: prendre consciència de la nostra posició, les nostres decisions i de les conseqüències d’aquestes és necessari per a un aprenentatge eficaç i un desenvolupament personal i social equilibrat.

Compromís: en la nostra comunitat educativa el compromís per la nostra missió i visió és el lligam que tenim amb tots els agents implicats. Junts podem desenvolupar i participar en la formació activa i en l’aprenentatge de l’alumnat, alhora que tenim cura que es respectin l’articulació entre drets, deures i normes que permeten el funcionament del centre.

Cooperació: com tota comunitat, la nostra és diversa; el reconeixement de l’altre i de nosaltres mateixos en les nostres potencialitats i mancances fa que es doni especial importància al treball per a la cohesió del grup, així com generar teixit d’ajuda i suport mutu per aconseguir les fites que ens proposem entre tots i totes.

Respecte a l’altre: reconèixer l’altre i el seu dret a ser valorat per si mateix i en les seves característiques personals, posant en valor precisament aquells aspectes que ens enriqueixen com a comunitat i que afavoreixen el desenvolupament dels nostres objectius. Fer, mitjançant la nostra tasca, que en la nostra comunitat es desenvolupin bones persones, que esdevinguin ciutadans i ciutadanes que pensin en igualtat que actuïn amb justícia, i que siguin capaços i capaces d’entendre altres maneres de ser i fer.

Respecte a l’entorn: basat en el reconeixement de la nostra pertinença a l’espai públic, que compartim amb responsabilitat i sostenibilitat. Despertar i mantenir en tots els grups d’interès el compromís de respectar la natura, i prendre consciència de l’impacte de la tecnologia, el malbaratament alimentari, la contaminació i l’ús de recursos naturals exhauribles, tot i saber que l’institut ha d’adaptar-se a les noves necessitats dels agents implicats i de la societat en general.