Visual i Plàstica

Des del Departament d’Educació visual i plàstica volem que els alumnes comprenguin el lèxic bàsic propi del llenguatge visual, experimentin les possibilitats d’autoexpressió amb les múltiples tècniques de producció tan tradicionals com tecnològiques, codifiquin i descodifiquin missatges visuals de caràcter tècnic aplicant-los en els processos de lectura i expressió i coneguin i participin en moviments artístics actuals.

Volem que aquesta àrea sigui un espai de reflexió pels alumes on es treballi fonamentalment la creativitat tenint en compte la diversitat de cada alumne i partint del reconeixement i treball de les intel.ligències múltiples. Fomentarem que l’alumne tingui una motivació per aprendre ja que si l’aprenentatge passa pel filtre de l’emoció és quan es fixa en la memòria

Aquest any estem treballant en un projecte artístic mundial anomenat Yarn bombing i participen tots els nivells de l’ESO alhora.