Visual i Plàstica

Educació plàstica, visual i audiovisual (1r-3r)

L’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual és una matèria que ha de cursar tot l’alumnat de primer a tercer d’ESO, que dona continuïtat al treball fet en l’etapa anterior, aprofundint en el coneixement de les manifestacions artístiques i en el desenvolupament del pensament creatiu en tots els seus vessants, des d’una perspectiva més reflexiva i crítica.

Expressió Artística (4t)

A quart d’ESO, la matèria Expressió Artística, de caràcter optatiu, garanteix la continuïtat del treball de les competències artístiques en situacions més complexes i més semblants a contextos reals. A aquesta matèria hi pot accedir l’alumnat amb diferents perfils i motivacions relacionades amb l’ús dels llenguatges artístics en els seus àmbits d’aplicació, per desenvolupar una visió creativa o valorar les oportunitats professionals que comporta.

Des del Departament d’Educació visual i plàstica volem que els alumnes comprenguin el lèxic bàsic propi del llenguatge visual, experimentin les possibilitats d’autoexpressió amb les múltiples tècniques de producció tant tradicionals com tecnològiques, codifiquin i descodifiquin missatges visuals de caràcter tècnic aplicant-los en els processos de lectura i expressió i coneguin i participin en moviments artístics actuals.

Volem que aquesta matèria sigui un espai de reflexió per a l’alumnat on es treballi fonamentalment la creativitat tenint en compte la diversitat de cada alumne i partint del reconeixement i treball de les intel·ligències múltiples. Fomentarem que l’alumnat tingui una motivació per aprendre, ja que si l’aprenentatge passa pel filtre de l’emoció és quan es fixa en la memòria.

Es treballarà amb diversos projectes disciplinaris o transdisciplinaris, amb els quals l’alumnat posarà en marxa el seu pensament divergent i analític, aplicant de manera integrada tots els coneixements, fomentant l’autonomia, el desenvolupament de valors i la construcció de la seva identitat. Al llarg del procés aprendrà a ser responsable de les seves decisions, a tenir en compte l’opinió dels altres, augmentant el sentit de compromís i la capacitat de treball col·laboratiu.

Per tal de conèixer les diferents propostes artístiques que es fan al centre entreu a l’enllaç:  https://sites.google.com/inspuig.org/inout/projecte-inout