Tutoria personal

TUTORIA PERSONAL

La base de la tutoria personal és el diàleg, la reflexió i el pacte. El tutor/a personal fa un acompanyament de l’alumne/a, considerant les seves qualitats, èxits, fracassos i la seva manera de ser i d’actuar. Cada tutor personal de l’ESO ho és de entre uns 12 a 15 alumnes, amb això es pretén la màxima atenció.

Algunes de les funcions del tutor personal són:

Fer un seguiment proper de l’evolució de l’alumne

Fer seguiment i orientació del seu aprenentatge

Fer seguiment dels seus hàbits i maduració personal.

Ajudar-lo/la a resoldre conflictes

Detectar problemes i proposar solucions conjuntament amb l’alumne.

Ajudar-lo en la reflexió