Preinscripció i matrícula Batxillerat curs 2022-23

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA BATXILLERAT 22-23

Llista ordenada per barem
Número de desempat de la preinscripció
Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 03/06/2022
Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició, amb la puntuació provisional a data 23/5/22

HORARI DE SECRETARIA
Horari: de 9h a 13h
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR QUAN ES FACI LA MATRÍCULA DE BATXILLERAT
Certificat notes ESO
Resguard del títol de la ESO.
Fotocòpia de la Targeta sanitària
Fotocòpia del DNI de l’alumne i dels pares
Fotocòpia del Llibre de Família
A més, la documentació que trobareu en PDF a l’apartat MATRÍCULA, juntament amb els resguards dels pagaments.
MATRÍCULA
1r BAT MATRÍCULA 2022-23 (ALUMNAT DEL CENTRE).
1r BAT MATRÍCULA 2022-23 (ALUMNAT NOUVINGUT).
1r BAT. LLIBRES
2n BAT MATRÍCULA 2022-23.
Feu un cop d’ull al vídeo per saber-ne més!