Matrícula 2020-2021. Alumnat provinent de preinscripció

Quadre resum d’instruccions

DOCUMENTS PER L’ALUMNAT NOUVINGUT  

Majors d’edat. Autorització drets d’imatges i sistemes de comunicació digitals

Quota de l’AMPA

Llibres de text curs 2020-21

DOCUMENTS PER L’ALUMNAT QUE FAN MATRÍCULA PROVINENT DE LA PREINSCRIPCIÓ SEGONS ESTUDI I NIVELL

MATRÍCULA. 1r ESO De dilluns 13 al divendres 17 de juliol 2020

CARTA DIRECTORA

INSTRUCCIONS CONFIRMAR MATRÍCULA

CONFIRMAR MATRÍCULA. 1R BAT. INSTRUCCIONS

CONFIRMAR MATRÍCULA. 1R BAT. MATRÍCULA

CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG. Del dia 1 al 7 de setembre

1r D’ASSISTÈNCIA A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

CONFIRMAR MATRÍCULA. 1r APSD. INSTRUCCIONS

CONFIRMAR MATRÍCULA. 1r APSD MATRÍCULA

 1r PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL.LAR

CONFIRMAR MATRÍCULA. 1r PICC. INSTRUCCIONS

CONFIRMAR MATRÍCULA. 1r PICC. MATRÍCULA

CONFIRMAR MATRÍCULA. 1r PICC. MATERIAL

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR. Del dia 1 al 7 de setembre 2020

1r D’INTEGRACIÓ SOCIAL

CONFIRMAR MATRÍCULA. 1r ISO. INSTRUCCIONS

CONFIRMAR MATRÍCULA. 1r ISO. MATRÍCULA

1r D’EDUCACIÓ INFANTIL

CONFIRMAR MATRÍCULA.1r EI. INSTRUCCIONS

CONFIRMAR MATRÍCULA. 1r EI. MATRÍCULA