Batxillerat Preinscripció i matrícula curs 2023-24

MATRÍCULA 

1r curs
Per poder-vos matricular cal baixar, imprimir i emplenar tots els documents següents.
Les autoritzacions només les ha d’omplir l’alumnat nouvingut al centre.

QUOTA DE L’AMPA 

2n curs

MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ 

Llistat dels alumnes assignats al centre

Llistat dels alumnes que han fet la preinscripció al centre

Preinscripció

Publicació de l’oferta final

Publicació de l’oferta inicial

Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada definitiva a 8/6/2023

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació resoltes les reclamacions

Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 22/05/2023

LLIBRES I LLICÈNCIES

 

HORARI DE SECRETARIA
Horari: de 9h a 13h