CALENDARI MATRICULA ESO 2020/2021

Per educació secundària obligatòria (ESO), s’estableixen els calendaris següents:  

Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 13 a 22 de maig de 2020.

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional a 29/05/2020

Presentació de reclamacions del 2 al 5 de juny 2020

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.  9 de juny 2020

Sorteig del número de desempat, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona) 9 de juny 2020:

33.386

Llista ordenada definitiva: 11 de juny 2020

Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació
(assignació d’ofici):del 26 al 29 de juny

Oferta final de places escolars:  6 de juliol del 2020

Llista d’assignació, llistes de preinscripció d’alumnes i llista d’espera: 7 de juliol del 2020.

Matrícula: 13 al 17 de juliol de 2020. Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO.

En cas que sigui necessari modificar el calendari per causa de força major, les noves dates es faran públiques al web “Estudiar a Catalunya”. 

L’adreça electrònica de l’institut és a8052979@xtec.cat i el telèfon de contacte és 937 98 07 62.  L’horari previst d’atenció al públic 9.00 a 13.00 h

Per a més informació sobre el procés de preinscripció podeu consultar:

En el següent enllaç, apareix informació traduïda en diverses llengües sobre la preinscripció als estudis de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària (ESO)