Projecte Pausa

El projecte PAUSA neix de la necessitat de trobar un espai en el temps on l’alumnat pugui comunicar-se amb el professorat dins de la tutoria personal i l’Escolta’m per una banda i també on poder realitzar les activitats del Pla lector i d’educació emocional. Aquest curs el comencem amb molta il·lusió sabent que caldrà la col·laboració de tot el professorat però amb el convenciment que donarà resultats favorables.

El projecte Pausa és una aposta decidida de centre. Tant és així, que diàriament, després del pati, tot l’institut s’atura per consolidar tres aspectes que subjecten la nostra pràctica educativa.

D’una banda, el pilar tutorial. Això és, en el marc del projecte Escolta’m (tutories en petits grups on es parla distesament d’aspectes importants per l’alumnat, més enllà de l’àmbit acadèmic, i on el tutor n’extreu informació que li permet fer una atenció més adequada a cada alumne.

De l’altra, el pilar emocional. Realitzem breus activitats (mindfulness, relaxació, dinàmiques de grup…) que cerquen crear un moment de relaxació, coneixement personal i grupal i que ajuden a l’alumnat a alliberar tensions, afavorir el seu benestar i millorar les relacions entre companys i el clima de l’aula. I el tercer i darrer pilar és el Pla lector. L’alumne tria un llibre del fons de què disposa l’institut i dedica quasi dues hores a la setmana a llegir per plaer. El rerefons és millorar la comprensió lectora així com reforçar la lectura com una eina d’aprenentatge i ampliació del coneixement.