Projecte POEFE

L’Institut ha estat escollit en un projecte amb ajuda econòmica que prové de la Unió Europea, el Ministerio de Educación i el Departament d’Educació per tal d’evitar l’abandonament prematur dels estudis i el fracàs escolar dels nostres joves (POEFE)

Aquesta ajuda es concreta en la realització de dos tallers de 70 hores de durada per a 12 alumnes cadascun que es fan al Centre en horari extraescolar. Els alumnes han de complir unes condicions determinades que marca el programa.

Aquests estan enfocats a millorar la capacitat de l’alumnat tot donant-li recursos d’organització i gestió del temps d’estudi que milloraran el seu interès i els seus resultats.