Retorn enquestes de satisfacció

En el curs 2020-21 s’han fet enquestes de satisfacció a alumnat i famílies. Us agraim les vostres respostes perquè ens ajuden a millorar el nostre servei.

Podeu veure l’informe d’indicadors de satisfacció 20-21 aquí.