Tecnologia

Durant els diferents cursos d’ESO es pretén tenir una visió general dels aspectes tecnològics del nostre entorn.

Tenen molta importància els projectes tecnològics que realitzem al taller. En la major part de projectes fem ús de materials reutilitzats o reciclats.

Per a complementar el treball a l’aula i el taller realitzem diferents visites, segons disponibilitat, com per exemple les visites que ja hem fet a l’Espai Fecsa-Endesa, Central de Cicle Combinat del Besós, Museu de la ciència i la tècnica de Terrassa, i Centre de Valorització de Residus del Maresme.

1r ESO: Joc tangram i Caixa niu

Els alumnes dibuixen sobre paper un tangram. Després tallen les peces de fusta, les decoren i les posen a una capsa de CD reciclada.

2n ESO: Modelatge en 3D, simulació de circuits elèctrics làmpada i motor elèctric.

Aprenem a modelar amb Tinkercad i utilitzem aquests coneixements per construir un petit objecte que es pugui imprimir en 3D i el promocionem utilitzant programes com canva per a fer el cartell.

 

Per posar en pràctica els coneixements sobre circuits construeixen una làmpada i per estudiar el magnetisme amb una pila, imants i fil de coure fem un senzill motor elèctric.

3r ESO: Estructures, Mecanismes, Programació informàtica i robòtica, 

El funcionament de les estructures es fa a partir d’activitats pràctiques com el Leonardome de la foto. També fem diversos mecanismes per començar a aprendre com funcionen les màquines. Fem programació informàtica amb l’hora de codi i scratch i fem robòtica bàsica on els alumnes aprenen per a què serveix la programació informàtica.

 

4t ESO: Panells d’electricitat domèstica

Pràctiques d’electrònica.

4t ESO: Optativa informàtica

En escollir informàtica com a optativa els alumnes descobreixen les múltiples possibilitats de la informàtica. Apart d’ofimàtica, ja feta en cursos anteriors, els donem tot un ventall d’opcions com el tractament d’imatge àudio i vídeo, els aspectes ètics de la informació a les xarxes socials, els temes de seguretat en la seva identitat digital, programació, i les derreres tendències en el món dels ordinadors.

 

Batxillerat

A Batxillerat, la Tecnologia Industrial és una materia de modalitat del batxillerat científic-tecnològic, que es pot cursar juntament amb Matemàtiques, Física, i Dibuix Tècnic o Química.

Treballs de recerca

Des del departament de Tecnologia també es tutoritzen treballs de recerca sobre mecanismes, habitatges del futur, i aplicacions informàtiques.

Podeu trobar alguns exemples com:

Construcció d’un dron i aplicació de millores de Marina Serra